Medlemskap

Medlemskap

För att bli medlem i klubben behövs medlemsavgiften vara betald samt personnummer, epost och telefonnummer skickade till klubbens kassör. 


Detta kan göras antingen på en träning, via telefon eller till höger här på sidan.Bankgiro: 5011-3190

Alla medlemskapen ger försäkring via SSDF, tillgång till klubbens dykutrustning och utflykter mm.

Detta gäller inte för stödmedlemmar..


Familj: 1200kr

Senior: 600kr

Junior: 300kr

Stöd: 200kr


Familj, två seniorer och oändligt med juniorer som är bosatta på samma adress.

Senior > 18år.

Junior <=18år (tom året du fyller 18år).

Stöd, om du vill stödja klubben.